ระทึก!! ไฟ สาย ไฟ ริม ถนน สุขุม ไฟ พัทพัทา ืือ บรุุราม ข้ข้า ร้าน จำหน่าย ยาง ร้าน อาหาร จีน โชคโชค หน่ว่ว ู้ภัู้ภัู้ภั จ้ฯา หน้าที่ ดับดับดับพลิ ช่ว้้นดับ พลิพลิพลิ ช่วช่ว ัันดับ พลิทัน!

ระทึก!! ไฟ สาย ไฟ ริม ถน ส ไฟ ิมพัทา ืือ บรุุราม ข้ข้า ร้าน จำหน่าย ยาง ร้าน อาหาร จีน โชค ดี หน่ว่ว ู้ภัู้ภัู้ภั จ้ฯา หน้าที่ ดับดับดับพลิ ช่ว้ นดับ พลินดับนดับ ทัน

a las 02.30:25 hrs. วัน ที่ 2561 สิงหาคม XNUMX เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ส ถ. เมือง พัทยา จ. ชลบุรี ได้ รับ แจ้ง เหตุ เพลิง ไหม้ สาย ไฟ และ สาย โทรศัพท์ เหตุ เกิด บริเวณ ริม ถนน สุขุมวิท พัทยา กลาง มุ่ง หน้า ชลบุรี หน้า ร้าน อาหาร ไห้ ก วง หย่ง ต. หนอง ปรือ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี

หลัหลั รับ แจ้แจ้ จึจึ ไป ตรวจสอบ พร้อม ระสาน จ้จ้า หน้าที่ ดับดับาา และและจ้า หน้าที่ หน่ว่ว ู้ภัู้ภัู้ภั สว่าง บริบูรณ์ธรรม สถาน มืมือง พัทพัทา และ จ้จ้า หน้าที่ การ ไฟฟ้า พัทพัทา ไป ช่วช่ว ระะ หตุหตุ

ใน ที่ เกิด เหตุ บริเวณ ริม ถนน สุขุมวิท พัทยา หน้า ตึก ร้าน จำหน่าย ยาง รถยนต์ และ ขาย อาหาร จีน พบ เพลิง ไฟ กำลัง ลุก ไหม้ สาย ไฟฟ้า และ สาย ต่างๆ อย่าง รุนแรง เจ้าหน้า กู้ภัย พร้อม ประสาน กับ หน่วย ดับ เพลิง ช่วย กัน ระงับ เพลิง ใช้ เวลา เพียง ไม่ ถึง 10 นาที ก็ สามารถ ควบคุม เพลิง ได้ จาก การ ตรวจ สอบ พบ สาย ไฟฟ้า เสียหาย บาง ส่วน แต่ ที่ เสียหาย ทั้งหมด จะ เป็น สาย สื่อสาร และ สาย โทรศัพท์ ส่วน สาเหตุ ที่ เกิด ไฟ ไหม้ ขึ้น ใน ครั้ง นี้ เกิด จาก ฝน ตกลง มา ทำให้ สาย ไฟ ช็ อ ต และ เกิด เพลิงลุกไหม้

บื้บื้อง ต้น จ้จ้า หน้า ที่ การ ไฟฟ้า ตรวจสอบ ใน พที่ที่ิด ร้ ไฟฟ้ร้อม ตัดตัดระแส ไฟฟ้า บริิวณ ดัดั บบาว พร้อม รีบ ทำทำาร ซ่อมแซม อ่่าง เร่่ ด่วน ต่อ ไป
เดอะพัทยานิวส์รายงาน

El Sr. Adam Judd es copropietario de TPN Media desde diciembre de 2017. Es originario de Washington DC, Estados Unidos, pero también ha vivido en Dallas, Sarasota y Portsmouth. Tiene experiencia en ventas minoristas, recursos humanos y gestión de operaciones, y ha escrito sobre noticias y Tailandia durante muchos años. Ha vivido en Pattaya durante más de ocho años como residente a tiempo completo, es muy conocido localmente y visita el país como visitante habitual desde hace más de una década. Su información de contacto completa, incluida la información de contacto de la oficina, se puede encontrar en nuestra página Contáctenos a continuación. Historias por favor envíe un correo electrónico a Editor@ThePattayanews.com Acerca de nosotros: https://thepattayanews.com/about-us/ Contáctenos: https://thepattayanews.com/contact-us/